Asiakastyytyväisyys Pelican Rouge

Asiakastyytyväisyyttä mitattu

Pelican Rougen asiakastyytyväisyys ennätyksellisen korkealla

Toukokuussa 2019 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat nyt julkaistu. Kysely keskittyi kartoittamaan asiakkaidemme tyytyväisyyttä yleisellä tasolla, lojaliteettia, kilpailukykyä sekä lisäarvon tuottamista asiakkaillemme. Haluamme kiittää jokaista kyselyyn osallistunutta!

Asiakastyytyväisyys ennätyksellisen korkealla

Kyselyn tulokset osoittavat, että Pelican Rougen asiakastyytyväisyys on noussut vuodesta 2015 viiden (5) prosenttiyksikön verran. Vastaajista 85% antoi Pelican Rougelle arvosanaksi 8-10. Tämä on erinomainen tulos ja olemme hyvin tyytyväisiä, että olemme saavuttaneet näin korkean asiakastyytyväisyyden.

Asiakasuskollisuuden luvut olivat myös korkeat: 93% vastaajista suosittelisi Pelican Rougea tai jatkaisi asiakkuuttaan voimassa olevan sopimuskauden jälkeen. Tulos nousi vuoden 2016 kyselystä 13 prosenttiyksikön verran.

Kyselyssä lisäarvon tuottaminen asiakkaille sai kohtalaisen arvosanan. Vastaajista 63% koki, että asiakkuus kanssamme tuo lisäarvoa. Myös kilpailukyvyn tarkastelun osalta tulos oli kohtalaisella tasolla (38%).

Asiakkaidemme kyselyyn antama panos on meille ainutlaatuisen tärkeä toimintamme kehittämisen kannalta. Tulemme tarkastelemaan tuloksia johtotasolla ja asetamme tavoitteet saavuttaaksemme korkeatasoiset tulokset jokaisella osa-alueella. Päämääränämme on ylivoimainen palvelutaso sekä erittäin tyytyväiset asiakkaat.