1. Kotisivu
  2. Vastuullisuus
  3. Vastuullisuuden johtaminen
  4. Kestävä kehitys
  5. Viihtyisä työympäristö

Viihtyisä työympäristö

Meille on tärkeää tarjota työntekijöillemme turvallinen ja mielekäs työympäristö. Arvostamme työntekijöitämme ja haluamme tukea heidän urakehitystään. Tarjoamme koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia kaikille henkilöstömme jäsenille.

Työtyytyväisyys

Tuotteemme yhdistävät ihmisiä ja tuovat heille iloa joka päivä ympäri Eurooppaa. Konsernissamme työskentelee yli 10 000 työntekijää 16 maassa, ja menestyksemme perustuu suurelta osin työntekijöidemme erinomaiseen osaamiseen ja sitoutumiseen. Mukavan työpaikan tarjoaminen asiakkaillemme on osa ydinliiketoimintaamme, ja myös omista työntekijöistämme huolehtiminen on meille ensisijaisen tärkeää.

Pyrimme tarjoamaan ainutlaatuisen työympäristön, joka auttaa työntekijöitä keskittymään kehittymiseensä ja etenemiseensä. Asiakaskeskeisyys, voitokas asenne, erinomainen laatu, tiimityö ja rehellisyys ovat liiketoimintamme keskeisiä arvoja. Houkuttelemme osaamista ja ylläpidämme organisaatiota, joka on ydinarvojemme mukaisesti hyvässä asemassa yrityksemme kasvun ja kehittymisen kannalta.

Vuonna 2018 liiketoimintamme on kasvanut yritysostojen kautta. Nykyisin konsernissamme on 10 434 työntekijää, jotka tarjoavat palveluitamme asiakkaillemme ja loppukäyttäjille. Noin 30 % työvoimastamme on naisia. Suomessa naistyöntekijöiden osuus on suurin, 70 %. Konsernin tasolla 90 % työsopimuksista on vakituisia, ja loput työntekijöistä työskentelevät määräaikaisella sopimuksella. Itävallassa, Norjassa, Belgiassa, Luxembourgissa, Ranskassa, Liechtensteinissa, Sveitsissä, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa yli 95 prosentilla työntekijöistä on vakituinen työsopimus. Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa prosenttiosuus on hieman konsernin keskiarvon alapuolella. Suurin osa työntekijöistämme, 92 %, työskentelee kokopäiväisesti. Joissakin tapauksissa palkkaamme tilapäisiä työntekijöitä työnvälityspalveluiden kautta. Vuonna 2018 tämä koski yhteensä 139 henkilöä.

Ihmiset ovat olennainen osa liiketoimintamme, ja heidän sitoutumisensa on ensisijaisen tärkeää. Yksi tärkeimmistä toimistamme vuonna 2018 oli yrityksemme arvojen päivittäminen, jotta kaikki työntekijämme saavat hyvän käsityksen organisaatiokulttuurista, tavoitteestamme ja visiostamme. Käytössämme on yhtenäinen viestintästrategia ja digitaaliset viestintäkanavat konsernitasolla. Näin voimme olla tehokkaasti yhteydessä kaikkiin työntekijöihimme, jakaa tietoa ja pitää heidät ajan tasalla. Konsernissa on käytössä käytäntöjä ja asianmukaisia standardeja, joilla varmistetaan, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Hyvä esimerkki tästä on konsernissa käytössä oleva suoriutumisen hallinnointisykli TOP100. Sen avulla varmistetaan, että suoriutumisen hallinnointi tapahtuu johdonmukaisesti.

Koska uskomme vakaasti työntekijöihimme, panostamme heihin tarjoamalla koulutusta kaikille työntekijöillemme heidän tarpeidensa ja tehtäviensä mukaisesti. Kehitysmahdollisuuksia on tarjolla työntekijöille, joilla on kunnianhimoa sekä potentiaalia kasvaa uusiin ja vastuullisempiin tehtäviin. Konsernimme Sales Academy kouluttaa kaikki myyntitiimimme 460 jäsentä. Arvioimme koulutuksen vaikutuksia ennen ja jälkeen koulutuksen tehtävien arviointien sekä työssäarviointien avulla. Erityisesti jälkimmäinen, kolme kuukautta koulutuksen jälkeen tehtävä arviointi on hyödyllinen, jotta voimme arvioida koulutuksen vaikutusta myyjiimme. Olemme ylpeitä siitä, että olemme pystyneet kaksinkertaistamaan myyjiemme osaamisen koulutuksen avulla. Tulemme keskittymään työntekijöihimme entistä enemmän vuonna 2019. Academy laajenee muita tehtäviä koskevilla koulutusohjelmilla, jolloin se on koko konsernin käytettävissä.

Työturvallisuus ja -terveys

Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen ja terveellisen ympäristön kaikille työntekijöillemme, asiakkaillemme, toimittajillemme ja vierailijoillemme. Ymmärrämme, että toimiva työterveys- ja turvallisuuskulttuuri voidaan saavuttaa ainoastaan tarkastelemalla turvallisia työtapoja ja -käytäntöjä. Nämä ovat tehokkaan riskinarvioinnin, hyvän koulutuksen ja jatkuvan kehittämisen tulosta. Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä työtapoja ja -käytäntöjä hallinnoidaan tällä hetkellä maatasolla.

Otamme tarvittaessa käyttöön uusia käytäntöjä ja uutta tekniikka työntekijöidemme turvallisuuden varmistamiseksi. Konsernitasolla suunnittelemme turvallisuusstandardien ja -valvonnan käyttöönottoa. Pyrimme minimoimaan työtapaturmien määrän nollaan.