1. Kotisivu
  2. Vastuullisuus
  3. Vastuullisuuden johtaminen
  4. Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Olemme päivittäneet laatu- ja ympäristöjärjestelmämme (ISO9001 ja ISO14001) uusiin 2015-standardeihin. 

 

Laatupolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että asiakas saa alan parhaat ratkaisut ja että ne toimivat sovitulla tavalla. Ratkaisut koostuvat toimitetuista palveluista, automaateista ja tarvikkeista.

Laatupolitiikka pyrkii ylivoimaisuuteen kilpailijoihin nähden ja siinä korostuu:

  • palvelun laatu: mitattavissa ja maistettavissa olevan laadun säilyttäminen sekä asiakastyytyväisyys
  • maistettavissa oleva laatu: toimitetut tarvikkeet ja laitteiden ominaisuudet
  • tekninen laatu: automaattien soveltuvuus erilaisiin asiakastarpeisiin sekä laiteiden toimintavarmuus

Tavoitteena on, että jokainen ymmärtää yrityksen prosessien, tuotteiden ja palveluiden vaikutuksen toimintaympäristöön ja hoitaa niitä vastuullisesti.

Pelican Rouge Coffee Solutions Oy toimii Selecta-konsernin ympäristöpolitiikan mukaisesti seuraavasti:

1. Noudattaa vähimmäiskriteerinä kaikkia toimintaansa liittyviä ympäristösäädöksiä kaikissa maissa, joissa toimii.
2. Pyrkii minimoimaan energiankulutuksen ja kaikin käytännön teoin vähentää syntyvää jätettä.
3. Työskentelee asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden kehittämiseksi, tuottamiseksi ja myymiseksi.
4. Varmistaa, että tavarantoimittajat ovat alansa vastuullisia toimijoita ympäristöasioissa
5. Rohkaisee edistämään kierrätystä koko liiketoiminnassa ja varmistaa, että kaikissa toiminnoissa on sitouduttu noudattamaan tämän politiikan henkeä.

Lisäksi Pelican Rouge Coffee Solutions Oy:

6. Käyttää mahdollisuuksien mukaan palautettavia pakkauksia ja edistää aktiivisesti aloitteita tuotteidensa ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
7. Tiedottaa työntekijöitä toimintaan liittyvistä ympäristöasioista ja aloitteista, rohkaisten aktiiviseen osallistumiseen kaikilla tasoilla.
8. Vähentää saastepäästöjä esim. autohankintojen ja reittisuunnittelun kautta

Toiminnan ja prosessien laatu sekä jatkuva parantaminen ovat kaiken laadullisuuden perusta.