1. Kotisivu
 2. Tietoa meistä
 3. Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttöehdot
Selecta Finland Oy:n verkkosivujen tarkoitus on antaa tietoa Selecta Finland Oy:stä yrityksenä sekä tuotteistamme ja palveluistamme.

Vastuu
Sivuillamme oleva tieto on tarkoin laadittu. Selecta Finland Oy ei anna takuita sivujemme kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Selecta Finland Oy pyrkii takaamaan, että verkkopalvelumme on käytettävissä kaikkina vuorokaudenaikoina. Selecta Finland Oy:llä on oikeus rajata tai kumota sivujemme väärinkäyttö.

Tekijänoikeudet
Selecta Finland Oy:n web-sivujen sisältö (tekstit, kuvat jne.) on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sivujen sisällön tai sen osien kopioiminen ja jakelu ilman asianomaista tietoa lähteestä on kielletty, jollei asiasta ole sovittu Selecta Finland Oy:n kanssa.

Selecta Finland Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste (päivitetty 3.11.2021)

1. Yleistä tietosuojasta

Selecta Finland Oy haluaa huolehtia asiakkaidensa henkilötietojen turvallisuudesta sekä hyvästä tietosuojasta. Selecta finland Oy (jäljempänä ”Yritys”) on sitoutunut pitämään huolta hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Kuvaamme tietosuojaselosteessa kuinka henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Mikäli haluatte lisätietoja, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@selecta.com.

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tavoitteenamme on antaa asiakkaillemme tietoa mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Tietosuojamme voi muuttua esimerkiksi lakiuudistuksen vuoksi. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 3.11.2021.

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Selecta Finland Oy
Osoite: Koivupuistonkuja 1, 01511 VANTAA
Puhelin: 020 1711 400
Y-tunnus: 1962815-6
Yhteyshenkilö: Mika Kuronen, toimitusjohtaja

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissämme

a) asiakasyritysten edustajien sekä laitteiden käyttöön sekä tavaran tilauksiin liittyvän henkilöstön henkilötietoja.

b) markkinointikampanjoihin liittyvien henkilöiden henkilötietoja.

4. Mitä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä mm. seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Asema yrityksessä
 • Matkapuhelinnumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tunnistetiedot omalle Pelican Rouge -verkkokaupan tilille (esim. käyttäjätunnus)

Muut asiakasyrityksiä tai yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot:

 • Asiakkaan itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kahvilaitteiden tarpeet
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Tapahtumahistoria (esim. huoltohistoria)
 • Muut asiakkaan palveluihin liittyvät identifiointitiedot

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Ensisijaisesti henkilötietoja kerätään kultakin asiakasyrityksen edustajalta /rekisteröidyltä henkilöltä itseltään (esimerkiksi ottaessasi yhteyttä yhteydenottolomakkeella, asiakaspalvelun chatissa tai rekisteröityessäsi Yrityksemme yhteyshenkilöksi). Joissakin tapauksissa saamme yhteystietosi esimerkiksi työskentelemältäsi yritykseltä, jotta voimme olla sinuun yhteydessä. Lisäksi keräämme henkilötietoja jotka tallentuvat samalla kun käytät verkkopalveluamme (esimerkiksi evästeet, sijaintitiedot ja IP-osoitteet).

Markkinontikampanjoihin liittyviä henkilötietoja voidaan kerätä yhteistyökumppaneilta.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitukset

Oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voisimme palvella asiakasyrityksiämme. Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakas- tai palveluyrityksen yhteistyön hoitaminen ja ylläpito. Edellä mainittu käyttötarkoitus oikeuttaa Yrityksemme käyttää tarvittavia henkilötietoja, jotta voimme ottaa yhteistyöhän liittyvän palvelun käyttöön. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

Markkinointikampanjoihin liittyviä henkilötietoja voidaan käyttää muihin Pelican Rouge Coffee Solutions Oy:n markkinoinnillisiin tarkoituksiin.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Yhteistyökumppanimme sekä alihankkijamme käsittelevät asiakkaidemme henkilötietoja vain asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon liittyvien tehtävien osalta. Tarvittaessa voimme siirtää asiakasyritysten edustajien henkilötietoja kolmansille osapuolille, joita ovat esimerkiksi:

 • Maksuliikenne-, taloushallinto-, tieto- ja viestintäjärjestelmiin liittyvät tahot
 • Paino- ja digipalveluihin liittyvät tahot
 • Logistiikkapalveluihin liittyvät tahot
 • Mainonnan kumppanit ja yhteistyötahot

Varmistamme aina, etteivät yhteistyökumppanimme käytä siirtämiämme henkilötietoja muihin tarkoituksiin erillisen sopimuksen avulla. Tarvittaessa voimme luovuttaa henkilötietoja myös viranomaisille lain sallimissa rajoissa.

8. Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yrityksemme siirtää asiakasyritysten henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimissa puitteissa. Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain alla mainitulla perusteella:

 • Kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • Tarvittavat suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi on tehty käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Tällöin sinulla on oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä kohdan 1 kuvatun mukaisesti.
 • Kävijä on antanut suostumuksensa henkilötietojen siirtämiselle, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa lainmukainen peruste.

9. Google reCAPTCHA

Käytämme online-lomakkeiden yhteydessä Google reCAPTCHA-palvelua, jonka tarjoaa Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA ("Google"). Google reCAPTCHA -toimintoa käytetään tarkistamaan, onko henkilö syöttänyt tietoja verkossa oleviin lomakkeisiin, automaattiseen ohjelmaan tai vastaavaan. Tätä varten Google reCAPTCHA analysoi tietoja käyttävän henkilön käyttäytymistä eri ominaisuuksien avulla. Tämä analyysi käynnistyy automaattisesti, kun vastaava verkkosivu on käytettävissä. Analysoinnissa Google reCAPTCHA arvioi erilaisia ​​tietoja (esim. IP-osoite, käytetyn selaimen tunnistetiedot, selaimen asetukset, selaimen laajennukset, viittaavan verkkosivuston URL-osoite, ajankohdat, jotka kuluvat vastaavalla sivustolla, hiiren liikkeet, tietojen syöttökäyttäytyminen kuten syötteen nopeus, syöttöjärjestys ja valinta jne., CSS ja JavaScript vastaavalla verkkosivustolla ja Google-evästeillä). Analyysin aikana kerätyt tiedot välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa, missä se tallennetaan ja arvioidaan. Henkilötietoja ei lueta tai tallennetaan online-lomakkeista.

Google on toimittanut EU: n ja Yhdysvaltojen yksityisyyden suojan, jonka voit lukea täältä https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=fi  . Lisätietoa Googlen reCAPTCHA- ja Googlen tietosuojakäytännöistä löydät https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html sekä https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Henkilötietojen käsittely Google reCAPTCHA: n kautta perustuu 6 artiklan 1 kohtaan. Tarkoituksemme ja oikeutettu etumme on suojata online-lomakkeitamme väärin automatisoidulta käytöltä, vakoilulta ja roskapostilta.

10. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme yrityksen edustajan henkilötietoja Rekisterissämme, kun asiakasyrityksellämme on voimassa oleva yhteistyö- ja ylläpitosopimus. Sopimuksen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään kuusi (6) vuotta. Joissain tapauksissa, esimerkiksi kirjanpitolakiin liittyen tai kolmansien osapuolten vaatimuksesta, henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään kuin yllämainitun ajan. Säilytämme henkilötietoja voimassa olevien säädöksien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuuksien vaatimusten mukaisesti.

Emme säilytä markkinointikampanjoihin liittyviä henkilötietoja kahta (2) vuotta pidempään.

11. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Yritys voi kieltäytyä toteuttamasta muutokset ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti voit:

 • Tiedustella henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä tietoja
 • Tarkastella itseäsi koskevia henkilötietoja, joita käsittelemme kohdallasi
 • Vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon poistamista tai oikaisua
 • Vaatia tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojen poistamista asiakasrekisteristämme
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyen siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on perusteltua yrityksemme kannalta esim. markkinoinnissa.
 • Vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät kyselyt sekä vaatimukset tulee lähettää sähköpostitse kohdan 1 mukaisesti. Yhteydenottoja voidaan pyytää tarkentamaan sekä henkilöllisyys todistamaan tarvittaessa. Pyynnöt sekä vaatimukset voidaan evätä lainsäädännöllisin perustein. Mikäli koette, ettei henkilötietoja ole käsitelty tietosuojalain mukaisesti, voitte tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Haluamme kunnioittaa henkilötietojen luottamuksellisuutta ja säilyttää tiedot asianmukaisesti. Pyrimme toiminnassamme käyttämään vain sähköisiä aineistoja. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamisessa. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Asiakirjoihin ei merkitä mitään henkilötietoja tarpeettomasti.

 

 

 

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

 • Asiakaspalvelu

  020 1711 400

  asiakaspalvelu@selecta.com

  Ma–pe 8:00–16:00
  La–su suljettu

  (Puhelun hinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.)

 • Yhteydenottopyyntö

  Pyydä tarjous

  Oletko kiinnostunut Selecta Finlandin tuotteista, laitteista tai palveluista? Täytä lyhyt lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.

   

 • Huoltopyyntö

  asiakaspalvelu@selecta.com

  Ilmoitathan yhteystietosi sekä laitteen kyljessä olevan sarjanumeron.