Hiilineutraali kahvimme

Pelican Rouge on ylpeä vastuullisesti tuotetuista kahveista ja hiilineutraaleista vähittäiskaupan kahveista.

  1. Kotisivu
  2. Vastuullisuus
  3. Vastuullisuuden johtaminen
  4. Hiilineutraali kahvimme
Hiilineutraalit Pelican rouge -kahvit

Vastuullisesti tuotetut Pelican Rouge -kahvit

Haluamme kunnioittaa ympäristöä kaikessa toiminnassamme.

Pelican Rouge haluaa tehdä töitä käytännön tasolla hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi ilmakehässä. Haluamme kunnioittaa ympäristöä kaikessa toiminnassamme ja pitää huolen, että liiketoiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt saadaan kompensoitua. Hiilineutraali -sertifikaatein varusteltu vähittäiskaupan kahvivalikoima on Pelican Rougen ylpeys. Olemme huomioineet kahvin matkan aina viljelyksiltä tänne Suomeen saakka ja siitä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt ovat hyvitetty. Tunnustettu sertifiointi varmistaa, että hanke vähentää päästöjä todennetusti.

Pelican Rouge on ylpeä vastuullisesti tuotetuista kahveista sekä Fair Trade Carbon Credits että Groenbalans -järjestöjen hiilidioksidipäästöjä kompensoivista hankkeista, joiden kautta hyvitämme kahvin tuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt. CO2 hankkeiden avulla tuetaan ympäristön lisäksi paikallisyhteisöjä hankkeiden kohdemaissa.

Biologinen monimuotoisuus ja paikallisväestön osallistuttaminen

Greenbalans järjestön metsänsuojeluprojekti Kariba suojelee alueen metsiä ja haurasta ekosysteemiä varmistaen paremmat elinolosuhteet kasvistolle ja eläimille. Zimbabwe on kärsinyt sodista, kansalaislevottomuuksista ja taloudellisista puutteista, samalla kun väestö on kasvanut voimakkaasti aiheuttaen huomattavia vahinkoja metsäalueille ja ekosysteemille. Projektin ansiosta väestö oppii huolehtimaan omasta toimeentulosta ympäristöystävällisesti ja huomioiden kestävän kehityksen säilyttäen perinteisen elämäntavan.

Kariba -projekti suojelee yhteensä 784,987 hehtaarin kokoista metsää Kariba-järvellä. Metsänsuojelulla on suuri merkitys biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja useiden uhanalaisten lajien suojelemisen kannalta.

Projektissa on huomioitu paikallisyhteisöt ja sen ansiosta yhteisön jäsenille/alueelle on pystytty luomaan yli 80 työpaikkaa. Järjestetty toiminta on ollut vihannespuutarhojen rakentamista ja ylläpitoa, vesikaivojen kunnossapitoa tai esimerkiksi paloturvallisuutta. Koulutus, kastelu ja kestävä maatalous edistävät sadon nopeampaa kasvua, jolloin yhteisön puutarhat pystyvät tarjoamaan ruokaa 1200 ihmiselle.

Hankkeen avulla pystytään tukemaan koulutusta, köyhimmät perheet saavat tukea koulumaksuihin sekä koulurakennukset saavat ylläpidon. Alueen infrastruktuuria on parannettu 1200 kilometrin matkalta metsäteiden ja siltojen kunnostamisen avulla. Hyödyt näkyvät myös paikallisklinikoilla, jonne on pystytty toimittamaan lääkkeitä ja huoltoa.

”Kahvin tuotannossa on tärkeää huomioida ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa kestävään kehitykseen ja hiilidioksidipäästöjen neutralisointiin. Pelican Rouge kantaa vastuun päästöistä ja hankkeella on monimuotoiset hyödyt. Hiilidioksidipäästöjen kompensointi ei poista vastuutamme ilmastoasioissa vaan päinvastoin, meidän tulee tulevaisuudessa ottaa ympäröivä ympäristö huomioon entistä paremmin.” kertoo vähittäiskaupan avainasiakaspäällikkö Laura Hakkarainen.

Pelican Rougen vähittäiskaupan kahveista löytyy Luomu, UTZ, Rainforest Alliance ja Reilu Kauppa -sertifikaatit. Pakkausmateriaalina käytetty pehmeä kierrätetty muovi on tarkoin valikoitu varmistaen kahvin hyvä säilyvyys ja kierrätettävyys.