1. Kotisivu
  2. Yritys
  3. Yritysinfo
  4. Blogi
  5. parhaat osaajat

Näin nappaat yritykseesi parhaat osaajat

Digitalisaation ja muuttuvan työelämän myötä yrityksissä ollaan yhä riippuvaisempia nuorista huippuosaajista. Siksi henkilöstöhallinnon on nyt tärkeä osata houkutella parhaita kykyjä. Miten yritys voi viedä voiton kotiin? Lue, miten houkuttelet itsevarman sukupolven tähtipelaajia liittymään tiimiisi.


HR äärimmäisen tärkeässä roolissa

Kyvykkäiden tekijöiden löytäminen ja sen myötä yrityksen jatkuvan kehityksen varmistaminen ei välttämättä ole helppoa. Talent management eli parhaiden kykyjen houkuttelu ja johtaminen on kuitenkin yksi henkilöstöhallinnon tärkeimmistä tehtävistä. HR:n tavoite on tehdä avoimista positioista houkuttelevia ja palkitsevia taitaville osaajille. HR:n toinen keskeinen tehtävä on oikeiden osaajien löytäminen, rekrytointi sekä sopeuttaminen yrityksen kulttuuriin.


Taistelu parhaista osaajista

Yritysten on yhä vaikeampaa löytää soveltuvia ja päteviä tekijöitä. Tämä haaste tunnetaan termillä war for talent eli taistelu parhaista osaajista. Miksi? Yritykset kilpailevat huippuosaajista, koska monella alalla heitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Tiede- ja teknologia-alan osaajat ovat erityisen tiukasti kiven alla. Terveydenhuoltoalaa kiusaa myös oma pullonkaulansa.

Yleisellä tasolla työvoiman saatavuuteen vaikuttavat myös:

  • Väestön ikärakenteen muutos: Väki vanhenee, ja suurten ikäluokkien rautaiset ammattilaiset jäävät eläkkeelle. Osaajien määrä vähenee kiihtyvällä tahdilla.
  • Kasvava osaajien tarve: Huippuosaajien kysyntä kasvaa jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Heistä käydään globaalia taistelua.


Missä huippuosaajat piileksivät ja mikä heitä motivoi?

Nuori, kyvykäs, omaan alaansa erikoistunut korkeasti koulutettu tekijä. Näitä ominaisuuksia yritykset tyypillisesti tavoittelevat.

Y-sukupolven osaajia määrittelee itsevarmuus. Aikaisempiin sukupolviin verrattuna he myös odottavat enemmän työnantajaltaan. He edellyttävät suurempaa korvausta vähemmästä työmäärästä korostaen sitä, että kohtuullisistakin työtunneista on saatava kunnon palkka. He haluavat löytää työn ja vapaa-ajan välille sopivan tasapainon ja kiinnittävät erityistä huomiota työhyvinvointiin.

Ammatillinen kehittyminen on nuorille osaajille erittäin tärkeää. Jatkuva uusien taitojen opettelu ja parempaan tulokseen pyrkiminen ovatkin huippuosaajille tunnusomaisia piirteitä.


Miten rekrytoinnissa voi hyödyntää somekanavia?

Viime vuosina yritysten rekrytointistrategiat ovat ratkaisevasti muuttuneet. Jos haluat houkutella parhaita osaajia, et voi kääntää selkääsi sosiaaliselle medialle. Nuoret tekijät liikkuvat ketterästi Instagramin, YouTuben ja Facebookin kaltaisissa somekanavissa, joissa yrityksesi on oltava läsnä.

Avaa työnantajabrändillesi profiilit yrityksellesi tärkeisiin somekanaviin. Avaa myös työnantajabrändiin mahdollisesti liittyvät profiilit. Profiilien tulisi olla visuaalisesti puhuttelevia ja niillä tulisi julkaista säännöllisesti mielenkiintoista sisältöä. Näin huippuosaajat ja juuri valmistuneet lupaukset löytävät yrityksesi ja voivat samaistua viestintääsi. Aktiivisen rekrymarkkinoinnin myötä on todennäköisempää, että taitava Y-sukupolven edustaja ottaa sinuun yhteyttä ja kysyy työmahdollisuuksia yrityksestäsi. Julkaisemalla laadukasta sisältöä aktivoit myös helpommin nuoria ihmisiä ja saat heihin luontevalla tavalla yhteyden.

Myös somessa julkaistavat rekrytointivideot kasvattavat suosiotaan. Videolla tavoitat näppärästi somessa liikkuvat potentiaaliset hakijat. Video voi esitellä yrityksen, työtehtävän tai esimerkiksi yksittäisen osaston tai toiminnon. On tärkeää, että video näyttää ja tuntuu aidolta. Lisää videolle yritykseen liittyvää kiinnostavaa liikkuvaa kuvaa, ja päästä työntekijätkin ääneen.


Miten sukupolvien välille luodaan onnistunut yhteys?

Eri sukupolvet näkevät elämän, työn ja vapaa-ajan eri näkökulmista. Vuosien 1955 ja 1969 välillä syntyneet suuret ikäluokat on tyypillisesti nähty hyvin uutterina työntekijöinä, jotka ovat omistaneet koko elämänsä työnteolle. Seuraavat sukupolvet janoavat myös menestystä, mutta pitävät työn ja yksityiselämän tasapainoa yhtä tärkeänä.

Käytäessä taistelua parhaista osaajista on syytä miettiä, onko sukupolvien yhteispeli työelämässä ylipäänsä mahdollista? Onneksi vastaus on kyllä. Yrityksessä on silti hyvä olla tiettyjä ehtoja ja periaatteita, joiden avulla kaikkien työntekijöiden on helpompi sulautua osaksi yrityksen kulttuuria.

Vuorovaikutus on ehdottoman tärkeää. Keskustele kaikenikäisten työntekijöiden kanssa ja ota selvää, mitä he toivovat ja tavoittelevat. Löydät helpommin oikeat keinot hyvään ja tuottavaan yhteistyöhön. Tutki myös yrityksen inhimillistä pääomaa. Toisin sanoen, arvioi yksittäisten työntekijöiden tai jopa kokonaisten osastojen pätevyyksiä ja heidän osaamisensa kehitystä. Työsi kantaa hedelmää esimerkiksi tiiminmuodostuksessa tai jos jonkin tiimin kokoonpanoa on tarvetta muuttaa.

Tutustu myös muihin artikkeleihin