1. Kotisivu
  2. Yritys
  3. Yritysinfo
  4. Blogi
  5. Työn ja vapaa-ajan lomittuminen

Työ ja vapaa-aika lomittuvat: Enemmän vapautta, vähemmän vapaa-aikaa?

Vielä muutama vuosi sitten työn ja yksityiselämän tasapainoa pidettiin yrityksen ja työntekijöiden hyvän suhteen ykköstekijänä. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Tänään yhä useampi yritys on siirtymässä uuteen, vauhdilla suosiotaan kasvattavaan työskentelymalliin: työn ja vapaa-ajan lomittumiseen. Työntekijät saavat reilusti vapautta, mutta työtapa voi myös muodostua taakaksi. Lue artikkelistamme lomittumisen hyödyistä ja haitoista. Oivalla myös innostavia menetelmiä, joilla saat työntekijäsi tarkastelemaan työaikaansa uudesta näkökulmasta.

Kiinteä vai joustava työaika?

Aloitetaan pohtimalla työn ja vapaa-ajan lomittumista. Mitä se tarkoittaa? Työn ja vapaa-ajan lomittuminen on työajan hallintajärjestelmä, jossa työn ja yksityiselämän raja hämärtyy. Se on digitalisaation ja katkeamattoman yhteydenpidon tulos. Lomittuminen liittyy myös eurooppalaiseen tulevaisuuden työtapoja käsittelevään Work 4.0 -konseptiin.

Suurin osa työntekijöistä on mielissään uusista digitaalisista työtavoista. Samoin saadessaan työnantajaltaan käyttöönsä näppäriä laitteita, kuten älypuhelimen ja kannettavan tietokoneen. Usein työt voi hoitaa missä tahansa, ja laitteita voi myös käyttää omiin tarpeisiin. Vapauden kääntöpuoli on kuitenkin oletus siitä, että työntekijä on aina tavoitettavissa. Projektinhallinnan, tiukkojen deadlinejen ja asiakaslähtöisyyden aikakaudella yhdeksästä viiteen -työ on vauhdilla jäämässä historiaan.

Tässä kohtaa tulee hankaluuksia: Kuka pitää kirjaa työajasta? Miten pärjäämme ylitöiden kanssa? Työelämä keksi tähän ratkaisun: luottamukseen perustuvan työajan, jota kutsutaan joustavaksi työajaksi. Sen voisi määritellä työksi, jota tehdään kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatta. Käytännössä se tarkoittaa usein työskentelyä kotoa käsin työajan päätyttyä.


Töitä työajan jälkeen

Samsungin hiljattain tekemä tutkimus paljasti, että kolme neljäsosaa tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä lomittaa työnsä ja vapaa-aikansa. 75 % työntekijöistä hoitaa työn ohessa henkilökohtaisia asioitaan, ja 77 % tekee töitä vapaa-ajallaan.

Kaikesta päätellen joustava työaika näyttäisi parantavan tuottavuutta. Neljä kymmenestä eli 38 % vastanneista totesi, että joustavan työn ansiosta he saavat samassa ajassa enemmän aikaiseksi. 32 % uskoi, että työn ja vapaa-ajan lomittuminen lievittää stressiä.

Työn ja vapaa-ajan lomittumisella on myös myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden motivaatioon ja vähäisempään vaihtuvuuteen.

Great Place to Work -organisaation tutkimuksessa saatiin selville, että joustavan työn mahdollisuus oli tärkeä tekijä neljännekselle brittiläisistä työnhakijoista. Milleniaaleista joustavuutta piti tärkeänä peräti kolmannes.

Sen sijaan Smith-instituutissa havaittiin, että vaikka 60 % brittiläisistä työntekijöistä väittää tekevänsä yhä enemmän töitä, vain 10 % uskoo saavansa enemmän aikaiseksi. Neljännes jopa uskoo saavansa aikaiseksi vähemmän kuin aikaisemmin. Työn ja vapaa-ajan lomittuminen vaikuttaisi olevan tulevaisuuden resepti tuottavuuden parantamiseen, mutta työntekijän motivaatio on silti vaarassa häilyä.


Onko työn ja vapaa-ajan lomittuminen tulevaisuutta?

Kun otetaan huomioon varjopuolet, miltä työn ja vapaa-ajan lomittumisen tulevaisuus näyttää? Yksi asia on varma: malli vaatii kaikilta osapuolilta roppakaupalla joustavuutta. Monelle asiantuntijatyötä tekevälle joustava työaika on onnistuneen työn edellytys. Yritysten on sopeuduttava muutokseen houkutellakseen ja pitääkseen parhaat osaajat.

Toisaalta yritykset edellyttävät myös työntekijöiltään yhä enemmän joustavuutta. Työskentely kaavan mukaan ei enää riitä. Edistääkseen uraansa työntekijän on oltava valmis tekemään ekstraa ja osoitettava halukkuutta nähdä enemmän vaivaa kuin työtoverinsa. Tämä tapahtuu usein työajan ulkopuolella.

Moni työntekijä kokee, että hänen yksityiselämänsä jää työelämän varjoon ja että terveen etäisyyden ylläpito työhön on hankalaa. Joustava työaika lisää työntekijän vapautta ja antaa työskentelyyn enemmän liikkumavaraa. Samaan aikaan kotona tehdyt, projektien viimeistelyyn käytetyt lukuisat työtunnit ovat henkisesti kuormittavia.


Kevennä työtaakkaa oikeilla kannustimilla

Ongelman purku alkaa työntekijöistäsi. Kannusta heitä pohtimaan heidän työskentelytapojaan ja panostamaan joustavuuteen ja avoimuuteen. Saat työn ja vapaa-ajan lomittumisesta parhaan hyödyn, kun osoitat työntekijöillesi sen tuomat mahdollisuudet.

Kun haluat pitää työntekijäsi motivoituneina, valitse oikeat kannustimet. Tee uuteen työskentelytapaan siirtymisestä innostavaa, arvosta heidän saavutuksiaan ja huolehdi, että työyhteisössä on myönteinen vire.

Hyvin tehdyn työn arvostukseen liittyvät myös uramahdollisuudet, palkkaneuvottelut ja luottamus. Yhtä tärkeitä ovat siisti ja nykystandardien mukainen työympäristö sekä kollegoiden muodostama tiimi. Huolehtimalla näistä asioista luot tuottavan työympäristön ja motivoit työntekijöitä kokeilemaan ennakkoluulottomasti työn ja vapaa-ajan lomittamista.

Työtaakan keventäminen voi myös olla erinomainen motivointikeino. Varmista, että työntekijöillä on mahdollisuus kunnon taukoihin. Harkitse myös työntekijöiden palkitsemista erityisen pitkistä työpäivistä esimerkiksi ylimääräisellä vapaapäivällä. Joku on saattanut esimerkiksi ylittää itsensä, jotta projekti saatiin onnistuneesti maaliin.

Tehtävien jako useiden työntekijöiden kesken ja työkierto ovat myös hyödyllisiä työkaluja. Anna työntekijöillesi mahdollisuus vaihtaa säännöllisin väliajoin työpistettä ja työtehtäviä. Vaihtelevien työtehtävien myötä kukaan ei leipäänny työhönsä, kaikki pysyvät skarppina ja osaavat työnsä eri puolet paremmin. Myös turhautuminen vähenee ja henkinen kuormitus lievittyy.


Joustavan työajan riskienhallinta ja mahdollisuudet

Digitalisaation myötä työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy kiihtyvällä vauhdilla. Työn ja vapaa-ajan lomittuminen on väistämätöntä. Huolehtimalla muutamasta yksinkertaisesta asiasta varmistat, että työelämän muutos ei muodostu työntekijöillesi rasitteeksi, kevennät heidän työtaakkaansa ja autat heitä säilyttämään terveen etäisyyden työhönsä.

Varmista, että työntekijöilläsi on riittävästi liikkumavaraa henkilökohtaisten asioiden hoitoon, kuten lääkärissäkäyntiin työajalla. Vastavuoroisesti he ovat halukkaampia työskentelemään työajan ulkopuolella kotoa käsin. Kaiken keskiössä on työn vaatimusten ja työntekijän vapauden terve tasapaino. Silloin työntekijätkin ovat työssään tehokkaampia. Huolehdi, etteivät he kuormitu liikaa ja arvosta heidän työtään – saat palkaksi äärimmäisen motivoituneita tekijöitä.

Tutustu myös muihin artikkeleihin